MEMNUNİYET ODAKLI YÖNETİM

Kamu kurum ve kuruluşlarına hizmet veren SERAŞ; müşteri beklentilerini en iyi şekilde karşılamayı, yasalar ve mevzuatlar doğrultusunda sürekli gelişim ve yeniliğe odaklanan, en iyi hizmeti vermeyi, müşterilerimize en iyi hizmeti en uygun zamanda teslim etmeyi ve bilgilendirmeyi, çalışanlarının sürekli eğitim ve bilinçlendirilmesini sağlayarak işbirliği ve dayanışmanın öne çıktığı bir çalışma ortamı oluşturmayı ve kuşaklar boyu istenen hizmeti vermeyi güvence altına almayı kalite olarak benimsemiştir.

SERAŞ; ISO standardının gereklerini yerine getirmeyi, hedeflerin etkinliğini sürekli izlemeyi ve iyileştirmeyi taahhüt eder.

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ


-Bilgi herhangi bir yetkisiz erişime karşı korumak.

-Bilgilerin gizliliği sağlamak.

-Bilgi bütünlüğünü muhafaza etmek.

-Muhafaza edilen İş süreçlerine ait bilgiye ulaşılabilirlik sağlamak.

-Yasal ve Mevzuat gereksinimleri, üçüncü taraflar (iş ortakları, müşteriler, tedarikçiler) ile yapılan sözleşmelerde yer alan hükümler sürekli izlemek ve karşılaştırmak.

-İş Sürekliliği Planları geliştirilmiş, muhafaza edilmiş ve test edilmiş olmak.

-Bilgi Güvenliği Eğitimi tüm çalışanlar için geçerli kılmak.

-Tüm fiili veya şüpheli bilgi güvenliği ihlalleri Bilgi Güvenliği Yöneticisine rapor edilecek ve araştırılması sağlamak.

-İş gereksinimleri için bilgi ve sistemlerin ulaşılabilirliğini sağlamak.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ


-Hava, su ve toprak kirlenmesini önlemek için tüm faaliyetlerde proaktif önlemler almak.

-Çevre faaliyetlerinde sürekli iyileştirme ve gelişmeyi sağlayacak çalışmalar yapmak.

-Yürürlükteki ulusal ve uluslararası yasal ve diğer şartların çevre boyutlarıyla ilgili yükümlülüklerine uymak.

-Çevre performansımızı sürekli artırmak amacıyla süreçlerimizin çevreye etkisini izlemek, değerlendirmek ve sürekli iyileştirmek.

-Atıkları kaynağında azaltmak, geri kazanımı geliştirmek ve teşvik etmek, toplayıp bertaraf etmek.

-Çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, içinde yaşadığımız toplum ve devleti de içine alan tüm sosyal paydaşlarımızı SERAŞ'ın çevreye bakış açısı, uygulamaları ve elde ettiği sonuçlar hakkında bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve açık iletişim kurmak.

ENERJİ POLİTİKAMIZ


-Enerji verimliliğini yükselten teknolojik yenilikleri uygulamak.

-Açığa çıkan yan ürün gazlardan ve atık ısılardan en üst düzeyde yararlanmak.

-Sistematik ölçüm ve izleme ile enerji kayıplarını en aza indirmek.

İŞ GÜVENLİĞİ


-İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetleri sürekli iyileştirmek.

-Yürürlükte olan iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının yanı sıra ve üyesi olunan kuruluşların öngördüğü standartlara uymak.

-Zamanında ve doğru risk analizi yaparak tehlikelerin önceden belirlenmesini ve ortadan kaldırılmasını sağlamak.

-Çalışanları iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirmek.

-Risk Yönetimi uygulayarak “Kazasız" İş üretmek,

-Çalışma ortamlarını güvenli hale getirerek çalışanlarımızın sağlığını korumak.

-Sürdürülebilir “güvenlik kültürünü” çalışanlarımızın sahiplenmesini sağlamak.

KALİTE YÖNETİM POLİTİKAMIZ


-Kalite yönetim sistemlerinde mükemmellik modeli hedefiyle sürekli gelişme hedeflemek.

-Tüm paydaşlarında bu proaktif sürece katılmalarını teşvik etmek.

-Sistem ve belgelere uyumu, sürekli ve düzenli iç denetimlerle takip etmek ve gerek görüldüğünde iyileştirme çalışmaları yapmak.

-Müşteri odaklılığı etkin bir iletişim ile organizasyonun bütününe yaymak.

-Yenilikçi ve yaratıcı çalışan kültürü oluşturmak.

-Verimliliği artıran ve maliyetleri azaltan proje ve iyileştirmeler ile karlılığımızı artırmak.

MÜŞTERİ MEMNUNİYET POLİTİKAMIZ


-Müşteri isteklerini açık, şeffaf, hızlı, güven verici ve müşteri odaklı bir şekilde çözmeyi taahhüt etmek.

-Müşteri isteklerini daima kaliteli hizmet sunma anlayışımızla ele almak. Müşterilerimizden şikayet aldığımız durumda her şikayeti objektif, özenli ve dikkatli bir şekilde inceler ve bu inceleme sonucunda çözüm sunmak. Şikayet ve öneriler paralelinde de kalıcı iyileştirmeleri sistem ve süreçlerimizde uygulamak.

-İstekleri ele alma süreci politika ve hedefleri oluşturulurken yasal ve mevzuata dayalı şartlara müşteri beklentilerine uymak, çalışanların bildirimlerini dikkate alarak ilerlemek.

-Müşteri istekleri ve şikayet yönetim süreci ve kullanılan sistemleri, gelişime açık alanların tespit edilmesi ve verimliliğin arttırılması için düzenli olarak gözden geçirerek etkinlikle ve raporlar sürekli iyileştirmek.

YAKINDAN TANIMAK İSTER MİSİNİZ ?

Uyguladığı politikalar ile sektörün global oyuncuları arasında yer almayı hedefleyen SERAŞ, geliştirmiş olduğu ürünler ile yaratmış olduğu farkındalığı sahip olduğu sertifikalar ile taçlandırıyor.

İLETİŞİM