SKY-MIS

Kurumsal Finans ve Bütçe Yönetimi

MUHASEBE


- Bütçe teklif ve kararname işlemleri.

- Ödenek aktarım ve izleme ekranları.

- Detaylı ve toplu çek/senet takip ve yönetimi.

- Banka ekstre giriş hareketleri.

- Gönderme emri oluşturma paneli.

- Banka ekstre giriş hareketleri.

- Belge ve fiş tipine göre yevmiye oluşturma işlemleri.

- Geçici ve kesin muhasebe fiş yönetimi.

- Muhasebe fiş iptal denetimi.

- Liste bazında muhasebe fiş denetimi.

- BA-BS-Cari mutabakat işlemleri.

- Banka ödeme listesi yükleme ekranı.

- Banka talimat giriş ekranı.

- Banka ekstre giriş hareketleri.

- Muhtasar beyanname işlemleri.

- Gelirlerin tahakkuk ve tahsilat muhasebeleştirme yönetimi.

- Yevmiye fiş sıralama ekranı.

- Mutabakat onay işlemleri.

- Personel tahakkuk muhasebeleştirme yönetimi.

- Taşınır kayıtların muhasebeleştirme yönetimi.

- Yetki bazında yevmiye numarası ve tarih düzenleme işlemleri.

- Zengin metin editörü üzerinden dinamik BA-BS-Cari mutabakat işlemleri form tasarımı.

- Fiş tipine göre belge tip tanımı.

- Banka ekstre giriş hareketleri.

- Gelişmiş cari tanım ekranı.

- Departman seviyesinde kullanıcı yetkilendirme ekranı.

- Aktif/pasif muhasebe dönem tanımı.

- Hesap planı, ekonomik, finansal ve fonksiyonel kod tanım ekranları.

- Dinamik gelir/gider içerik tasarımı.

- Karşılık hesap tanımı.

- Kesintiler ve KDV oran tanımları.

- Kullanıcı seviyesinde çalışma yıl tanım ekranı.

- Muhtasar beyan değerleri tanımı.

- Ödeme tür kod tanımı.

- Tevkifat işlem tür tanımı.

- Ortak sicil mimarisi.

- %100 Web tabanlı kullanıcı dostu ara yüz.

- Kolay ve çabuk erişilebilir hızlı veri arama ekranları.

- Zengin raporlama seçenekleri ile rahat ve esnek analizler.

- Diğer SERAŞ modülleri ile tam entegrasyon.

MIS

DAHA FAZLA ÜRÜN MÜ ARIYORSUNUZ?

Modüler bileşen yapısı ile geniş çapta ürün yelpazesine sahip yönetim bilgi sistemi modüllerimizi süreçlerinize uyarlayarak kurumunuza ivme kazandırın. Hemen bizimle irtibata geçin sizin için neler yapabileceğimizi gösterelim.

İLETİŞİM