ETKİN ÇÖZÜMLERLE VERİMLİLİĞİNİZİ ARTTIRIN

Teknolojik yatırımın geri dönüşünün hızı, kullanılacak üründen çözümün niteliğine kadar pek çok parametreye bağlıdır. Güvenlik ve güvenilirlik gibi konular, güvenilir bir çözüm sağlayıcıya duyulan ihtiyacı arttırırken yıllardır kamu kuruluşlarındaki yüzlerce müşterisine uçtan uca çözümler sunan SERAŞ, ön analizden çözümün tasarlanmasına, devreye almadan destek ve eğitimine kadar her aşamada üstün hizmet sağlayıcı kimliğiyle güven verir.


E-ARŞİV

E-Arşiv uygulaması ile e-Fatura uygulaması kapsamı dışında kalan mükelleflere de elektronik ortamda fatura düzenlenebilmesi, saklanması ve ibraz edilebilmesi

E-DEFTER

Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünü.

E-FATURA

E-Fatura süreci mükelleflerin Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sistemi üzerinden, belirlenen standart ve formata göre birbirlerine fatura alıp göndermelerini sağlayan sistem.

E-İMZA

Elektronik ortamda yapılan işlemin, ilgili kişiye ait olduğunu ve inkâr edilemeyeceğini garanti eder. Kurum yetkilileri e-imzalarını tüm kurumsal işlemlerde kullanabilir.

KEP

Elektronik ortamda yapılan ihtar, ihbar, başvuru, dilekçe, ihale, teklif, sözleşme, beyanname, fatura, ekstre, talimat vb. bildirimleri güvenli ve hızlı biçimde karşı tarafa ulaştırır.

KPS

Kişilerin nüfus bilgilerinin internet ortamında sorgulanmasına olanak sağlayan, e-devlet projelerinin merkezi olarak kabul edilen proje tüm sicil işlemlerinde kullanılır.

MAKS

Adres bilgilerinin coğrafi koordinatlarla birleştirilmesi ve oluşturulan altyapının diğer sistemlerle entegre edilebilmesi amaçlanarak yetkilendirilmiş servislere erişim sunar.

MOBİL İŞ EMRİ

Kurum merkezince oluşturulan iş emrinin tipi ve sebebi ile beraber kim tarafından ve ne zaman üretildiği vb. süreçleri yöneten coğrafi koordinatlar ile çalışan mobil çözüm hizmeti.

MOBİL OTOPARK

Sokak ve caddelerde yol kenarlarının ve park yerlerinin mobil cihazlar vasıtası ile otopark yönetim hizmeti olan bu çözüm ile gelirinizi arttırarak yoğun park trafiğini yönetin.

OSOS

Abone sayaçlarının uzaktan haberleşmeye uygun hale getirilerek tek bir noktadan merkezi veri toplama ve yönetim çözümü ile zaman ve personel maliyetinden tasarruf sağlayın.

ÖDEME NOKTALARI

Farklı lokasyonlarda hizmet verecek şekilde, uzak vezneler ve hizmet merkezleri aracılığı ile internet alt yapısını kullanarak çeşitli noktalardan gelirlerinizi toplayın.

ÖN ÖDEMELİ SAYAÇ

Personel, kırtasiye ve ulaşım giderlerinden tasarruf sağlayıp finansal kazanç elde ederek, idareye ödenmeyen fatura sorunlarından güvenli alt yapısı sayesinde kurtulun.

STRATEJİK PLAN

İdarelerinin orta ve uzun vadeli amaçların, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler oluşturun.

TAKBİS

Taşınmaz bilgilerini elektronik ortamda sunan, her türlü sorgulama ve taşınmaz ile ilgili işlemlerin yapılabilmesini sağlayan e-devlet projesi ile doğru bilgiyi elde edin.

TAŞINIR SAYIM

Kurumunuzun; oda, büro, bölüm, geçit, salon, atölye, garaj ve servis gibi ortak kullanım alanlarında bulunan taşınırların TMY modülü ile entegre barkod esaslı takip edin.

VERİ OKUMA

Abonelerinize ait; Elektrik, su, doğal gaz sayaçları tüketim verilerini okuyarak, GPRS üzerinden online veya offline kurumunuzun sunucularına aktarımını sağlayın.

TAMAMEN ÇÖZÜM ODAKLI

SERAŞ; geniş yelpazede sunduğu ürün seçeneklerinin yanı sıra; ürünlerini zenginleştirecek çözümleri esas olarak, ayrıca çözüm geliştirmeye odaklanmıştır. Mevcut ürünlerimizi kurumunuza özgü gereksinimlere uygun biçimde yerelleştirerek, talep edilen ilave süreçleri geliştirip, ürünlerimizi mevzuat koşullarında güncelliyoruz.

SERAŞ; sunmuş olduğu çözümlerde kurumların teknoloji çözüm ortağı olarak, proje ve uygulamalarda başarı hedeflemektedir. Tüm çalışmalarında kurumlara yönelik çözüm odaklı bir hizmet sunmaktadır.

DİĞER ÇÖZÜMLERİMİZ

EPDK kaspamındaki işletmeler için, Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemine (BTRANS) elektronik ortamda doğrudan verilerinizi aktarın.

Vatandaş İlişki Yönetimi entegreli Çağrı Merkezi servis entegrasyonu çözümü aracılığı ile etkileşiminizi arttırın.

Türkiye Cumhuriyeti devlet teşkilatı içerisinde yer alan kurum ve kuruluşlar ile bunların merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatlarında bulunan her düzeydeki birimlerinin hiyerarşik yapıya uygun olarak kayıt altına alındığı verilere web servis üzerinden hızlı erişim imkanı.

Kurumunuz tarafından sunulan mal ve hizmet alım satımı için banka, bayi ve dağıtım şirketi arasında kullanılan ödeme yöntemi olan DBS (Doğrudan Borçlandırma Sistemi) ile entegre çalışan ürünlerimiz ile alacaklarınızı garanti altına alın.

E-Devlet Kapısı üzerinden vatandaşlara; Seraş ürünleri ve çözümleri ile entegre elektronik kamu hizmetleri, ödeme işlemleri, güncel bilgiler ve duyurular ve kamu kurumları arasında bilgi ve belgelerin paylaşımı ile hızlı ve güvenli bir altyapıda şeffaf olarak hizmetlerinizi türkiye.gov.tr üzerinden paylaşın.

EYP

“Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in 2 Şubat 2015 tarih ve 29255 sayılı Resmi Gazetede yayımlanması ile birlikte e-Yazışma Projesinin hukuki dayanağı tamamlanmış bulunan Elektronik Yazışma Paketinin kullanımını, EBYS modülü üzerinden kolayca sağlayın.

Hizmet Takip Programı servisleri ile entegre çalışan Seraş İK modülü ile, sigortalı sayılanların tüm hizmet bilgilerinin ve bu bilgilerde oluşacak değişikliklerin güncel olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna internet üzerinden güncel bir şekilde aktarın.

Kurumunuzun sunduğu hizmetlerde hedeflenen kaliteye ulaşmak amacıyla ilerletilen tüm süreçleri, açıklanan prosedürleri ve benimsenen prensipleri içeren sistemleri ve bu sistem ile çalışanların bilinçlendirilmesi ve amaçlanan kalite seviyesine ulaşmak amacıyla tüm süreçlerinizi portal üzerinden kurumunuza özel formlar üzerinden yönetin.

Mekânsal Gayrimenkul Sistemi (MEGSİS); sayısal olarak kadastro müdürlüklerinin yerel bilgisayarlarında yer alan .cad tabanlı verilerin merkezi bir sistem üzerinde toplanarak tapu bilgileri ile eşleştirilmesi ve bu bilgilere ihtiyaç duyan paydaş kurum, kuruluş ve belediyeler ile uluslararası standartlarda harita servisleri aracılığıyla paylaşılması, e-Devlet kapısı üzerinden vatandaşlara sunulması amacıyla Tapu ve Kadastro Müdürlüğü tarafından projelendirilerek hazırlanmış uygulamanın servis tabanlı entegrasyonu.

Banka entegreli Online/Offline ödeme talimatı servisleri ile gelirlerinizi arttırın.(Banka Bağımsız).

Personel devam kontrol sistemi ile entegre İK modülü ile bütünleşik olarak veri akışınızı yönetin.

SMS

Çeşitli servis sağlayıcılarla yapılan SMS bilgilendirme servisi ile abonlerinize bildirimlerde bulunun.

Zaman Damgası, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'nda tanımlandığı üzere; elektronik verinin, üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı ve/veya kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından elektronik imzayla doğrulayın.

DAHA FAZLA ÇÖZÜME Mİ İHTİYACINIZ VAR?

Kurumunuzu daha etkin işletmenin yollarını mı arıyorsunuz? Mobil iş emrinden, stratejik planlamaya; Tapu Kadastro Bilgi Sisteminden ödeme sistemlerine kadar süreçlerinize uygun çözüm portföyümüzü keşfederek, günlük ihtiyaçlarınıza cevap veren benzersiz SERAŞ çözümlerini kullanın.

İLETİŞİM