ÇORUM ORGANİZE SANAYİ ABONE YÖNETİM SİSTEMİ DEVREYE ALINDI


Özellikle, AB (Avrupa Birliği) ile bütünleşme süreci hedefine gün be gün yaklaşan ülkemizde, organize sanayi ve yoğun üretim yapılan buna benzer yerleşkelerde, çevresel etkiler vb. hususlar göz önüne alınarak, üretim tesislerinin kuruluşu, işleyişi gibi süreçlerin takibinde bürokrasimizce daha hassas davranıldığı hepimizin malumudur. Bunun yanında çok sayıda üretim tesisinin bir arada bulunması nedeniyle, enerji verimliği, yasal mevzuata uyum, etkin veri yönetimi gibi hususlar OSB Yönetimlerince en çok önem verilen konuların başında gelmektedir.

Bahsi geçen bu hususlar doğrultusunda şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, ülkemizdeki tüm OSB Yönetimleri, OSB’lerin etkin yönetilmeleri adına, bir tesisin kuruluşuna başlangıç teşkil eden ilk aşamadan üretime geçilen aşamaya ve sonrasında karşılaşılması muhtemel sorunlarla ilgili aşamalardaki tüm süreçlerin yönetiminde, yasal mevzuata uygunluk ve verimlilik temelinde hareket etmelidirler. Bu hareket noktasının temelinin doğru olması adına, yönetimin her aşamasında teknoloji kullanımı çok önemlidir.

Tüm bu anlattıklarımız ışığında, Çorum Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) Yönetimi, tüm yönetim süreçlerinde teknoloji kullanımına önem vermiş ve bu önem doğrultusunda bizlerle çalışmayı tercih etmişlerdir. Kendilerine bu tercihlerinden dolayı teşekkür eder birlikte uzun yıllar çalışmayı dileriz.